Národní NMR centrum Josefa Dadoka

Vedoucí sdílené laboratoře

Radovan Fiala
Telefon: +420 54949 3771
Mobil: 774436880
e-mail: radovan.fiala@ceitec.muni.cz
Kancelář:Kamenice 753/5, Brno, 625 00, office A4/125

Dedikace

Centrum je pojmenováno po Josefu Dadokovi, který patří mezi zakladatele NMR spektroskopie v Československu a je osobností světového významu ve vývoji přístrojů a metod pro NMR.

V 50. letech 20. století  Josef Dadok se svým týmem vyvinul v Československé akademii věd přístroj pro NMR spektroskopii s vysokým rozlišením. Na základě jeho řešení začala Tesla Brno v roce 1965 průmyslovou výrobu NMR spektrometrů. Československo se tak stalo třetí zemí na světě (po USA a Japonsku), která zvládla výrobu těchto složitých přístrojů.

Od konce 60. let Josef Dadok působí v USA, kde se stal profesorem chemické instrumentace na Carnegie Mellon University v Pittsburghu, PA. Mezi jeho úspěchy patří první 600 MHz magnet (magnetické pole 14.1 T) vhodný pro NMR spektroskopii s vysokým rozlišením, vyvinutý v roce 1970.

Za jeho zásluhy udělila Masarykova univerzita Josefu Dadokovi v roce 2013 čestný doktorát.

Hlavní činnost

Centrální laboratoř NMR spektroskopie ve vysokých polích poskytuje přístup k NMR spektrometrům pracujícím při protonových frekvencích 500 až 950 MHz. Vybavení je vhodné zejména ke studiu struktury, dynamiky a interakcí biomolekul, tedy proteinů, nukleových kyselin a sacharidů. Přístroje jsou však dostatečně univerzální a lze je použít i k výzkumu v oblasti materiálových věd, organické a anorganické chemii, biochemii, biofyzice a biologii.

Unikátní možnosti

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spektroskopie patří ke klíčovým moderním metodám výzkumu ve vědách o živé přírodě, kde umožňuje detailní zkoumání struktury a dynamiky biologických molekul na úrovni atomů, a to jak v roztoku, tak i v pevné fázi. Úspěšné využití NMR v biologii předpokládá multidisciplinární přístup kombinující znalosti biochemie, molekulární biologie, kvantové fyziky, elektroniky, analýzy dat a výpočetní chemie. Laboratoř disponuje špičkovým přístrojovým vybavením a tým zkušených vědců zajišťuje odborné služby, školení uživatelů a efektivní využití zdrojů pro interní i externí uživatele. Centrum poskytuje přístup k moderním přístrojům pro NMR spektroskopii ve vysokých polích a podporu při zpracování, analýze a interpretaci experimentálních dat. Zájemci z akademické sféry mimo CEITEC mohou služeb centra využít na základě projektů, které procházejí v recenzním řízení zhodnocením vědeckého přínosu a proveditelnosti. Centrum též provádí školení, ve kterém se zájemci mohou naučit pracovat se spektrometry samostatně. Školení probíhá 2x ročně v rozsahu 25 hodin.

Sdílená laboratoř je součástí českého národního centra evropské výzkumné infrastruktury INSTRUCT ERIC pod záštitou České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB), která je financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zahraniční výzkumníci mohou získat podporu z projektu iNEXT-Discovery a  Alliance4Life. Laboratoř je také součástí konsorcia Remote NMR (R-NMR).